Bông fiber Các Loại

Features & Specifications

1.Denier        : 0.9D/1.0D/1.2D/1.3D/1.4D/1.5D/2.0D/2.25D/2.5D/2.75D/3.0D/4.0D/6.0D/15D
2.Cut Length : 32/38/51/64/65/96/102MM

3.Packing      : PP Woven Bale
4.Weight       : 380KGS/Bale
5.Usage        : Suitable for Spinning, Sewing Thread

6.Luster        : Super Bright

7.Merits       : Top Grade, High Tenacity or Medium Tenacity with High Elongation
8.Capacity  : 10,000MTS/Month

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2001-2018 HT