hàn màng

Thi công hàn màng HDPE

Thiết bị hàn màng chống thấm:

1. Máy hàn nhiệt ghép (hàn ghép tự động) 50mm, 60mm, 70mm
Số lượng: 05
Khả năng thực hiện: 2,5 – 5m/phút
Nhãn hiệu: Comon(Bak) DemTech

2. Máy hàn đùn

Số lượng: 02
Nhãn hiệu: Xeon (Bak)

3. Máy thổi hơi nóng

Số lượng: 02
Nhãn hiệu: Rion(Bak)

4. Máy kiểm tra độ bền phá hủy tại hiện trường và dụng cụ cắt mẫu thí nghiệm

Số lượng: 01
Nhãn hiệu:Teston(Bak)

5. Bộ thiết bị kiểm tra độ bền không phá hủy tại hiện trường

Số lượng: 01

6. Máy phát điện

Số lượng: 02
Khả năng thực hiện: 5.5kWh
Nhãn hiệu: HONDA

© 2001-2018 HT

Gọi Ngay